Användarvillkor

Vi som skriver här kan inte ta ansvar för innehållets korrekthet, även om vi eftersträvar att hålla alla uppgifter som rör det vi skriver om, korrekta. Tack för att ni har överseende med detta.

Vi kan heller inte hållas ansvariga, såväl indirekt som direkt för eventuella förluster som kan uppstå i samband med att man väljer att agera på den information vi tillhandahåller.